Informes de aperturas

Obra
Provincia
Importe €
»
Convocante

»
Estado

Coloca el cursor sobre el icono para ver la disponibilidad del informe

Obras de ejecución del "Proyecto constructivo para la rehabilitación del cable de energía de 2200v entre Ourense-Salvatierra. Línea Bifurcación Chapela- Monforte de Lemos. 19,90 €
ADIF -Consejo de Administración 3.20/27507.0147 2.396.608,01 30/11/2020 12/01/2021
Execució de les obres de nova construcció d'una comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra a Torredembarra. Clau: CCT-17215.1. 19,90 €
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U OP. CCT-17215.1 2.471.824,30 30/11/2020 12/01/2021
Execució de les obres de nova construcció escola 7 unitats + 2 aules a l'Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell (Baix Penedès). Clau: PNT-17278 19,90 €
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U OP. PNT-17278 2.186.426,48 23/11/2020 12/01/2021
Execució de les obres del projecte actualitzat de reforma d'espais de l'Hospital de Mataró (hospital de dia, bloc quirúrgic i altres). Clau: HMB-16284.A. 19,90 €
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U OP. HMB-16284.A 8.162.124,47 30/11/2020 12/01/2021
(CORRECCIÓN PLAZO DE PRESENTATION) Semaforización de varios cruces y pasos de peatones de la ciudad de Madrid (3 lotes).
Ayuntamiento de Madrid 300/2020/00598 480.970,31 08/01/2021 12/01/2021
Execució de les obres de nova construcció de l'Escola 1 línia Jacint Verdaguer a la Granada (Alt Penedès). Clau: PNC-17258.A.
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U OP. PNC-17258.A 3.942.264,25 30/11/2020 12/01/2021